WASZKIEWIEZ, Justyna

family_surname:
first_name: JUSTYNA
full_name: WASZKIEWIEZ, Justyna
birth: 1886
death: 1953
burial: 15/09/1953
age: 67
address: 3 POLISH HOSPITAL, PENLEY
plot_ref: 9305
reg_no: 23460
Record Details
Ref: WASZKIEWIEZ, Justyna
date_added: 04/03/2017